Bieżąca analiza rynku kredytowego

Bieżąca analiza rynku kredytowego

W II kwartale 2013 roku banki ankietowane przez organy NBP zapowiedziały zaostrzenie kryteriów udzielania długoterminowych kredytów na potrzeby przedsiębiorców. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw podjęcie takich działań zdeklarowało 18% instytucji, natomiast w przypadku dużych przedsiębiorstw – 13%. Natomiast polityka kredytowa w przypadku pożyczek krótkoterminowych nie uległa szczególnym zmianom, które miałyby znaczący wpływ na politykę pieniężną. Natomiast w III kwartale 2013 odsetek banków zaostrzających warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorców znacznie się zmniejszył. Instytucje przede wszystkim złagodziły zakres maksymalnego okresu kredytowania i pozaodsetkowych kosztów kredytów. Główny czynnik wpływu na zaostrzenie sytuacji to przewidywana sytuacja gospodarcza. Natomiast do aktualnego złagodzenia polityki przyczyniły się: spadek kosztów płynności i uruchomienie programu Portfelowej Linii Gwarancyjnej. W ujęciu netto banki odczuły jedynie niewielki wzrost popytu w zakresie kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. Do wzrostu popytu na pożyczki dla przedsiębiorców przyczyniły się przede wszystkim skutki zatorów płatniczych i wydłużania przez firmy i korporacje terminów zapłaty zobowiązania. Obecnie instytucje finansowe przewidują stopniowy wzrost zainteresowania segmentem kredytów dla przedsiębiorstw.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.