Category: biznesowy świat

Kredyty w wielu rodzajach

Kredyty w wielu rodzajach

W polskiej działalności bankowej istnieje w praktyce wiele rodzajów różnorodnych kredytów. Ich klasyfikacji często dokonuje się według ściśle określonych kryteriów. Ze względu na podmiot, którego one dotyczą, wyróżnia się kredyty dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Można rzec, że w przypadku instytucji gospodarczych są one udzielane w bardziej oficjalnej i pośredniej formie. Ze względu na przedmiot wyróżnia się kredyty: konsumpcyjne, obrotowe i inwestycyjne. Różnice w okresie kredytowania przyczyniły się do wyróżnienia kredytów krótko-, średnio- i długoterminowych. Pożyczka może być udzielona przez jeden bank, jednak czasami łączy się większą ich ilość w typ konsorcjonalny. Ten rodzaj zobowiązania może zostać wypłacony w formie rachunku bieżącego lub rachunku kredytowego. Ponadto kredyty mogą operować różną walutą – na tej podstawie wyróżnia się typy złotowe i dewizowe. Sposoby przekazywania, wykorzystania i spłaty środków bywają rozmaite. Z tego powodu bank udzielają kredytów: gotówkowych, bezgotówkowych, w formie linii kredytowej, pomostowe i rolowane. Pożyczki mogą także przewidywać stałe lub zmienne raty kapitałowe oraz stałe lub zmienne oprocentowanie. Kredyty mogą być zabezpieczone osobiście, zabezpieczone rzeczowo lub niezabezpieczone. Rodzaje kredytów mają ścisły związek z procedurą ich przyznawania.

Problem z prawem wyboru

Problem z prawem wyboru

24 lata temu Polska stała się wolnym państwem. Po okresie Drugiej Wojny Światowej nasz kraj znalazł się w radzieckiej strefie wpływów. Było tak przez 45 lat. W tym okresie życie ludzi było proste. Nie musieli wybierać. Socjalizm zapewniał wszystko, aby zaspokoić najbardziej podstawowe ludzkie potrzeby. Obywatele mieli pracę i gdzie mieszkać. Bunty społeczne pojawiły się wraz z kryzysem z podażą towarów. Oczywiście nie brakowało intelektualistów, którzy chcieli obrony dla podstawowych swobód obywatelskich. Te swobody nie są aż tak ważne dla prostego człowieka. Ludzie byli przyzwyczajeni do jednej oferty. Nie było konkurencji. Każdy trzymał pieniądze w tym samym banku, ludzie jeździli tymi samymi samochodami, mieli lodówki i telewizory tej samej marki. Czy ktoś sobie w tamtych czasach wyobrażał 200 programów telewizyjnych. Było tylko kilka i każde realizowały wizję rządową. Gdy upadł socjalizm świat wywrócił się do góry nogami. Pojawił się kapitalizm. Wraz z nim w Polsce ulokowano obcy kapitał. Banki rosły jak grzyby po deszczu. Ludzie wcześniej nie mieli problemu, bo nie mieli prawa wyboru. Teraz je otrzymali i zwyczajnie nie widzieli, której instytucji bankowej mogli zaufać. Ludzie nie są przyjaźnie nastawieni do bankierów. Traktują ich jako naciągaczy, którzy chcą zabrać obywatelskie pieniądze.

Instrumenty polskiej polityki pieniężnej

Instrumenty polskiej polityki pieniężnej

Podstawowy cel polityki pieniężnej polega na utrzymaniu stabilnego poziomu cen. Jest to możliwe dzięki zachowaniu równowagi między popytem a podażą. Do realizacji tego istotnego zadania Narodowy Bank Polski wykorzystuje trzy rodzaje instrumentów finansowych. Rezerwy obowiązkowe to część depozytów, które banki komercyjne muszą odprowadzać do centralnego na swój bieżący rachunek. Ten środek służy przede wszystkim do regulowania wielkości podaży pieniądza. Ponadto rezerwy obowiązkowe umiejętnie łagodzą wpływ, jaki wywierają bieżące zmiany płynności sektora finansowego na stopy procentowe. Obecnie stopa tego instrumentu na polskim rynku wynosi 3,5%. Operacje depozytowo-kredytowe są prowadzone między bankiem centralnym a bankami komercyjnymi. W ich ramach można wyróżnić jednodniowe depozyty w banku centralnym, kredyty lombardowe i kredyty dyskontowe. Operacje otwartego rynku polegają na warunkowym zakupie lub warunkowej sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny. Zalicza się do nich operacje repo i operacje reverse repo. Te pierwsze to działania podejmowane w ramach warunkowego odkupu, które zwiększają płynność systemu bankowego. Drugi rodzaj operacji polega na warunkowej sprzedaży i wyraźnie zmniejsza płynność polskiego sektora bankowego. Stopa referencyjna obecnie utrzymuje się na poziomie 4%.

Jaki bank wybrać?

Jaki bank wybrać?

Wybór banku nie jest łatwy, na rynku oferuje swoje usługi wiele banków, każdy z nich ma inne oferty. Nie ma chyba banku, który oferowałby jedynie jeden rodzaj konta. Zazwyczaj banki w swojej ofercie posiadają wiele różnych kont – na przykład konta młodzieżowe, konta dla seniorów, konta dla firm i wiele różnych innych kont. Tak, więc jeżeli decydujemy się na założenie konta, mamy naprawdę szeroki wybór i na pewno znajdziemy odpowiednią dla nas ofertę. Dobry bank, to na pewno bank, który ma w swojej ofercie wiele różnych rozwiązań. Dzięki temu, mając różne potrzeby możemy w jednym banku założyć kilka kont bankowych. Jest to wielkim ułatwieniem, zwłaszcza jeżeli posiadamy dostęp do konta bankowego przez Internet – dzięki temu możemy w dowolnym momencie sprawdzić wszystkie nasze konta przez jedno logowanie. Wiele banków oferuje też konta przez Internet, co jest wielkim ułatwieniem które tak samo jak karty płatnicze stało się codziennością, która znacznie ułatwia funkcjonowanie. Jednak często można z takich udogodnień zrezygnować, nie ponosząc dodatkowych kosztów, co sprawdza się w przypadku starszych osób lub osób, które nie lubią korzystać z takich rozwiązań. Jak widać, każdy z nas może bez najmniejszych kłopotów znaleźć odpowiednie dla siebie konto w banku, dzięki emu będziemy na pewno zadowoleni z usług.

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce

Na polskim funkcjonuje wiele banków. Co chwile w telewizji możemy zobaczyć znanego aktora, który zapewnia nas o wyjątkowości poszczególnego banku. Coraz częściej dochodzi do fuzji polskich banków z zagranicznymi lub po prostu polskie banki są wykupywane przez kapitał zagraniczny. To biznes. Nie można wskazać jednoznacznie najlepszego banku. Na wskutek konkurencji i walki o klienta oferty są niezwykle podobne. W jednym banku oprocentowanie kredytu nie wyniesie 20 procent, a w drugim 10. Wiadomo, że w takiej sytuacji nikt nie będzie korzystać z usług pierwszego banku. Tak samo jest z kontami oszczędnościowymi. Bank A nie da oprocentowania na poziomie 5 procent, a drugi 10. Bank B szybko stałby się niewypłacalny. Poza tym banki to nie kasy charytatywne, ale komercyjne nastawione na zysk. Prowadzenie konto internetowego uzależnione jest od banku i rodzaju konta. Najczęściej koszt prowadzenia rachunku nie przekracza 10 złotych miesięcznie. Przelewy są darmowe. Coraz więcej banków podpisuje porozumienia o współpracy. Jeszcze kilka lat temu jeśli chciałeś wybrać pieniądze z innego banku od macierzystego musiałem zapłacić prowizje. Dzisiaj już tego się nie spotyka. Jak wcześniej trudno wybrać najlepszy bank. Oferty są prawie identyczne, więc o wyborze banku decydują względy lojalnościowe

Model rynkowo zorientowany

Model rynkowo zorientowany

Systemy bankowe w Europie i na świecie mogą przybierać różne formy. W nauce o bankowości wyodrębnia się dwa podstawowe modele, według których funkcjonują instytucje finansowe. Jeden z nich to typ anglosaski, który opiera się głównie na rynkach finansowych. W praktyce wygląda to w ten sposób, że dopływ kapitału do korporacji odbywa się za pośrednictwem emisji papierów wartościowych i akcji podejmowanych na giełdzie. Bardzo istotną rolę w modelu rynkowo zorientowanym odgrywają fundusze i banki specjalne. Jakie są najważniejsze zalety takiego systemu? Na całą gospodarkę pieniężną dobrze wpływa to, że rynki akcji i obligacji odgrywają prawdziwie kluczową rolę. Ponadto model anglosaski sprzyja działaniu inwestorów instytucjonalnych i pobudza innowacje finansowe. Jednakże ten system ma również swoje wady. Oparcie finansowania podmiotów gospodarczych na anonimowym rynku papierów wartościowych nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Ponadto ten model z natury zakłada częste zmiany partnerów, co nie pozwala na rozwinięcie długoterminowej perspektywy w podejmowaniu decyzji. Transakcje ekonomiczne są w tym modelu bardzo sformalizowane. Anglosaski model bankowy reprezentują przede wszystkim dwaj zachodni imperialiści: Stany Zjednoczone i Wielka Brytania oraz państwa ściśle od nich zależne, m.in. Kanada i Australia.

Jak wybrać kredyt?

Jak wybrać kredyt?

Ciężko pracujemy. Nasz naród należy do najczęściej i najdłużej pracujących w Europie. Gonimy za pieniądzem, ale ich ciągle brakuje. To przez niskie pensje, a ceny są na poziomie europejskim. Możemy narzekać, ale od tego nie przybędzie nam gotówki. Jedyne co możemy zrobić to robić swoje i nie obracać się na boki, nie zaglądać do cudzego portfela. Dlatego też bierzemy dodatkowy etat, zlecenia, aby starczyło nam pieniędzy. Chcemy kupić nowy telewizor, pojechać na wakacje. Cokolwiek. Z polskiej pensji ciężko zaoszczędzić większą gotówkę, aby jednorazowo nabyć droższe dobro. Na szczęście są raty. W takim systemie można funkcjonować. Jeśli potrzebujemy gotówki na już trzeba udać się do banku. Kiedyś pożyczało się pieniądze od znajomych, ale dzisiaj już ludzie nie chcą udzielać pożyczek. Słowo honoru to za słaba gwarancja. Ludzie nie chcą ryzykować utraty swoich pieniędzy. Na rynku jest wiele banków. Musimy przejrzeć wszystkie oferty i wybrać najlepszą dla nas. Oprocentowanie kredytu dochodzi do 12 procent. To nie tak źle. Oczywiście nie zawsze mamy gwarancje, że bank nam udzieli pożyczki. Wszystko zależy od naszych dochodów. Kredyt można brać na raty. Należy unikać wszelkich kas błyskawicznej pożyczki. Najczęściej to lichwiarze. W rzeczywistości spłacimy dwukrotność tego co pożyczyliśmy.