Category: biznesowy świat

Dzień w którym zatrzymała się Ziemia

Dzień w którym zatrzymała się Ziemia

Bankowość to jedna z najważniejszych branż gospodarczych. Rynki finansowe są ze sobą powiązane. Banki udzielają kredytów, zarabiają na oprocentowaniu pożyczek. Czerpią zyski z prowadzenia rachunków finansowych. Często prowadzą także sprzedaż obligacji i innych papierów wartościowych. Ludzie trzymają oszczędności życia w kasach bankowych. Codziennie dochodzi do tysiąca operacji finansowych, które mają wartość miliardów dolarów. Gdyby ktoś chciał dokonać zamachu, który odczuwałby cały świat, wcale nie musi zabijać ludności cywilnej czy atakować celów wojskowych. Nawet zabicie głowy państwa nie wpłynie na kondycje państwa. Kraje mają wypracowane procedury, które polegają na tym, że nie ma ludzi niezastąpionych. Umarł król, niech żyje król. Terroryści coraz lepiej są zorganizowani i posiadają większe możliwości. Ich celem będą rynki finansowe i giełdy. Jeśli chcą, aby ludzie cierpieli, zaatakują ich pieniędzy. A co jeśli stworzyliby wirusa, który byłby w stanie zaatakować cały rynek finansowy. Na wskutek tego zniknęłyby elektroniczne pieniądze. Ludzie stracili by swoje oszczędności. To byłyby tysiące złotych. Najbardziej odczułyby to banki i wielkie firmy, które w kilka sekund straciłyby biliony dolarów. Nikt nie rozważa takiego scenariusza na poważnie. Ktoś kiedyś może udowodnić, że obecne zabezpieczenia są niewystarczające.

Świat bez banków

Świat bez banków

Żyjemy w XXI wieku. Mam przyjaciół w Stanach Zjednoczonych. Bez problemu mogę się z nimi skontaktować. Wystarczy napisać sms lub wiadomość elektroniczną. Jeśli mam ochotę na rozmowę w czasie rzeczywistym po prostu wybieram numer i dzwonie. To drogie, ale są tańsze, a wręcz darmowe sposoby. Odpalam komputer, włączam komunikator i kamerkę i mogę bez przeszkód rozmawiać ile dusza zapragnie. Kiedyś rachunki płaciło się na pocztach. Kolejki po kilkadziesiąt ludzi. Trwało to godzinami. Dzisiaj wystarczy wejść na konto bankowe za pośrednictwem internetu i w przeciągu kilku sekund zapłacić rachunki. A co by się stało gdyby terroryści zdobyliby bombę opartą na impulsie magnetycznym. Wyłącza on i niszczy wszystkie urządzenia elektroniczne w polu rażenia. Nie ma wpływu na ludzi, ale na ludzką gospodarkę. Wyobraźmy sobie doskonale zorganizowany zamach na najważniejsze banki, kasy i giełdy. W przeciągu kilku sekund pieniądze całego zniknęłyby. Oczywiście nie fizycznie, bo mimo że dokonuje się transakcji wirtualnych, to pieniądze docierają do danego punktu odrobinę później. Nikt o tym nie myśli. Po prostu bank odciąga pieniądze, gdy niby płacimy. Gdyby podobny scenariusz o zamachu stałby się faktem ludzka cywilizacja cofnęłaby się do epoki kamienia łupanego. Na szczęście terroryści nie posiadają takiej technologii, ale władza musi brać pod uwagę taki scenariusz.

Czym zajmuje się Narodowy Bank Polski?

Czym zajmuje się Narodowy Bank Polski?

Narodowy Bank Polski to bank centralny w systemie bankowym Rzeczpospolitej Polskiej, który na mocy aktów prawnych jest niezależny od podmiotów finansowych i rządowych. W polskiej strukturze pełni on trzy podstawowe funkcję: emisyjną, banku banków i centrum narodowej bankowości. Organami NBP są: Prezes, Rada Polityki Pieniężnej i Zarząd. Główne obszary działalności instytucji to: prowadzenie polityki pieniężnej, działalność emisyjna, rozwój systemu płatniczego, zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski, obsługa Skarbu Państwa, a także działalność edukacyjna i informacyjna. NBP co roku opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej, a także jej założenia. Ponadto instytucja zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa poprzez zarządzanie rezerwami dewizowymi. Ważny cel organizacji to dbałość o stabilność polskiego systemu finansowego i rozwój bezpiecznej infrastruktury rynku finansów. NBP przyczynia się również do upowszechniania praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii poprzez działalności Portalu Edukacji Ekonomicznej. Duży wpływ na działalność banku miały w ostatnich latach procesy integracji europejskiej i coraz mocniejsze członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej. Nasz kraj próbuje powoli przystosowywać się do wejścia w strefę euro. Czyni to głównie przez dążenie do spełnienia wymagań przez banki centralne państw, które już nałożyły wspólną walutę.

Na czym polega nadzór bankowy?

Na czym polega nadzór bankowy?

Nad działalnością wszystkich instytucji bankowych w Polsce nadzór sprawuje bank centralny. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym depozytom i ogólnej stabilności całego sektora finansów. Kiedyś instytucją nadzoru bankowego była Komisja Nadzoru Bankowego. Jej organem wykonawczym był Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Od 1 stycznia 2008 roku kompetencje tych organów przejęła nowo powstała Komisja Nadzoru Finansowego. Zajmuje się ona realizowaniem polityki licencyjnej, regulacyjnej i kontrolno-administracyjnej. Funkcja licencyjna polega na przyznawaniu licencji na prowadzenie działalności bankowej. Obowiązuje przy tym zasada jednej licencji. Oznacza to, że bank posiadający uprawnienia wydane przez Unię Europejską może prowadzić działalność na terenie wszystkich jej krajów. Nie potrzebuje on do tego żadnych dodatkowych uprawnień. W ramach funkcji regulacyjnej powstają regulacje prawne, które gwarantują stosowanie norm bezpiecznego funkcjonowania. Dotyczą one przede wszystkim poziomu kapitału, płynności banków, jakości kredytów i pożyczek, a także tworzenia rezerw. Oczywiście wszystkie te akty muszą być dostosowane do standardów Unii Europejskiej. Funkcja kontrolna-administracyjna opiera się na analizie sektora bankowego, badaniu wpływu polityki pieniężnej i podatkowej oraz na analizie ryzyka i kontroli przestrzegania norm bezpiecznego działania.

Inwestowanie w banku

Inwestowanie w banku

Każdy prawie bank oferuje możliwość zainwestowania pieniędzy. wiele osób na pewno dziwi się jaki interes ma z tego bank, a w rzeczywistości bank ma wieli interes w tym, aby jego klienci inwestowali na przykład w lokaty, zakup złota poprzez bank lub zakup diamentów. Można także zainwestować na giełdzie. W końcu bank nie prowadzi inwestycji za darmo, a dzięki temu, że my przynosimy do banku pieniądze, bank ma środki do udzielania kredytów. Przez bank można więc zainwestować na wiele sposób. Na pewno najpewniejszym sposobem inwestowania środków jest inwestowanie w różnego rodzaju lokaty, na pewno na nich nie stracimy. Jeżeli nie czujemy się pewni jeżeli chodzi o giełdę, to lepiej tego nie robić. Często jednak banki uruchamiają specjalne programy, które łączą w sobie lokatę i giełdę, a na pewno na nich nie będziemy mogli stracić. Te programy działają tak, że należy na przykład obstawić jaki będzie stosunek kursu złotego do kursy euro za kila miesięcy. W najgorszym przypadku nie zarobimy nic, a jeżeli wszystko będzie dobrze to zarobimy naprawdę o wiele więcej niż na zwykłej lokacie. Czasami, więc dobrze jest zaryzykować i zainwestować w podobny sposób. Jeżeli posiadamy sporą liczbę pieniędzy możemy je podzielić na dwie grupy, dzięki temu będziemy mogli zainwestować w różne sposoby, dzięki temu na pewno coś zarobimy.

Kiedy przyda się konto walutowe?

Kiedy przyda się konto walutowe?

Konto walutowe to doskonała opcja nie tylko dla osób pracujących zagranicą, ale także dla osób które chcą zarabiać na kursach walut lub które po prostu mają kogoś bliskiego zagranicą. Prawie wszystkie banko oferują możliwość otwarcia konta walutowego, najczęściej dostępne są one w takich walutach jak euro i dolar amerykański, a także funt brytyjski, czasami frank szwajcarski. Rzadziej zdarzają się konta w innych walutach, które są niepopularne. Wiele takich kont jest używane przez osoby, które pracują za granicą i chcą otrzymywać pensję na rachunek w Polsce. Dlaczego wybierają oni jednak konto walutowe, a nie bezpośrednie przesyłanie środków na konto w złotówkach? Ponieważ ta druga opcja im się nie opłaca, ze względu na to, że następuję w takim przypadku wymiana waluty po bardzo niekorzystnym kursie, przez co dużo się traci. Dzięki posiadaniu konta walutowego w dowolnym momencie mogą oni wybrać środku lub poprosić kogoś z rodziny o ich wybranie, a następnie wymienić je lub w banku lub w kantorze. Jest to więc sposób na zarobienie kilku groszy więcej, praktycznie przy pomocy bardzo niewielkiego wkładu. Konto walutowe świetnie sprawdza się jeżeli na przykład mąż lub żona danej osoby pracuje zagranicą, wtedy może ta osoba otrzymywać regularnie środki na konto walutowe, a potem dowolnie nimi rozporządzać.

Wyspecjalizowane usługi finansowe

Wyspecjalizowane usługi finansowe

Dochód narodowy brutto decyduje o skali rozwoju danego kraju. Jednak to nie jedyny wyznacznikiem. Za kryterium uznaje się także stopień zatrudnionych w poszczególnych sektorach gospodarczych. Najbiedniejsze kraje dochód brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca zatrudniają najwięcej ludzi w rolnictwie. Nie raz chodzi nawet do 80 procent ludzi zdolnych do pracy. W państwach rozwijających się podział jest wyrównany, choć zauważa się minimalną przewagę usług. Państwa wysoko rozwinięte zatrudniają najwięcej ludzi w usługach. Zatrudnienie w tym sektorze dochodzi nawet do 70 procent. Reszta pracuje w innych sektorach. Usługi są niezwykle różne, istnieje wiele branż. Tak samo jak krawiectwo za usługi uznaje się informatykę. Informatycy zatrudnieni w poszczególnych firmach oferują swoje usługi w programowaniu i innych technikach informatycznych. Za usługę uznaje się także stworzenie strony internetowej. Jednak największe znaczenie dla ekonomii państwa ma bankowość. Banki mają wielkie znaczenie dla społeczeństwa. Nikt dzisiaj nie odbiera pieniędzy w kasie firmowej. Wszystko jest przelewane na prywatne konto. Oczywiście można także odbierać pieniądze osobiście, jednak najczęściej i tak ludzie później wpłacają je na konto bankowe. Istnieją także konta oszczędnościowe. To bezpieczny sposób na zarobienie, ale zysk niewielki.