Category: kadry i płace

Młodzi ludzie na rynku

Młodzi ludzie na rynku

W chwili obecnej stale rośnie zainteresowanie młodych ludzi prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Jest to przede wszystkim efektem dużej zapaści na rynku pracy, który zamknął się na sporą grupę młodych ludzi pozbawionych odpowiedniego poziomu kompetencji. Dodatkowym impulsem jest sukces wielu młodych ludzi, którym udało się odnieść biznesowy sukces bez wielkiego doświadczenia ani majątku pozwalającego na spokojny start finansowy. W biznesie nie od dzisiaj najbardziej liczy się dobry pomysł na usługę czy działalność albo patent na cudowny przedmiot. Dlatego młodzi ludzie coraz częściej korzystają z pomocy doświadczonych wykładowców i animatorów biznesu, którzy zwłaszcza przy polskich uczelniach wyższych, starają się pracować z najbardziej ambitnymi nad ich własnym biznesplanem. Inwestorzy natomiast bardzo często szukają potencjalnych nowych koncepcji lub firm, w które chętnie wprowadzą własny kapitał za udział w przyszłych zyskach. Wystarczy więc niekiedy odpowiednio przygotowana strategia biznesowa i umiejętność prezentacji swojej wizji przed doświadczonymi menadżerami. W jakie branże najchętniej „idą” młodzi przedsiębiorcy? Z pewnością są to usługi – rynek ten stale poszukuje nowych rozwiązań, szczególnie dedykowanych młodym odbiorcom. Kolejne to branża odzieżowa, będąca odpowiedzią na stagnację na polskim rynku odzieżowym.

Co to jest raport kredytowy?

Co to jest raport kredytowy?

Raport kredytowy to dokument, który zawiera informacje na temat przeszłych zachowań finansowych co najważniejsze, określa ile pieniędzy można pożyczyć, kto od kogo pożyczył, ile jest nadal winien i czy można je wypłacić na czas. Informacje w raporcie kredytowym pozostają w aktach przez 6 lat. Jaki rodzaj informacji jest w moim raporcie? Niektóre dane w raporcie kredytowy pochodzą z publicznie dostępnych źródeł. Kredytodawcy udostępniają również informacje o Tobie. Raporty kredytowe zawierają zazwyczaj następujące wiadomości: szczegóły na temat kont bankowych i kredytów w rachunku bieżącym, listę rachunków kredytowych, szczegóły dotyczące wszelkich późnych lub nieodebranych płatności, dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i datę urodzenia, listę adresów, szczegóły wszystkich przypadków upadłości, szczegóły dotyczące wszelkich orzeczeń sądów. Kredytodawcy będą używać raportu kredytowego, aby obliczyć zdolność kredytową. Należy pamiętać, że za każdym razem ubiegając się o kredyt, dana instytucja rozczytuje się w twoim raporcie kredytowym. Jak mogę zobaczyć mój raport?Raporty są w posiadaniu spółek zwanych agencjami kredytowymi. Jak już zobaczysz, pamiętaj że zawsze możesz zwiększyć zdolność kredytową. To bardzo ważna rzecz i warto dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej.

Czy faktura sprzedażowa może stać się kosztem

Czy faktura sprzedażowa może stać się kosztem

Prowadząc własną działalność gospodarczą operujemy dokumentami sprzedażowymi w postaci faktur. Każda faktura jest wprowadzana do systemu komputerowego, który ewidencjonuje naszą sprzedaż, jak również stanowi o naszym przychodzie i dochodzie. Na podstawie wystawionych faktur oblicza się należności podatkowe, które odprowadzane są do właściwego urzędu skarbowego. Niekonieczne jest zatem uregulowanie należności przez klienta, żeby powstał obowiązek podatkowy. Przedsiębiorcy nie lubią owych rozwiązań normatywnych. Według nich taki system wprowadza wiele utrudnień w działania firm. Brak wpłaty na poczet danej faktury powoduje zmniejszenie środków finansowych w firmie, a tym samym powinna dawać możliwość odroczenia płatności podatkowej. W przepisach prawa istnieje możliwość zakwalifikowania faktury sprzedażowej jako koszt danego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak taka opcja jest bardzo trudna do zrealizowania. Trzeba bowiem udowodnić brak możliwości odzyskania danej należności finansowej. Pierwszym krokiem staje się wezwanie dłużnika do wpłaty należności. Read more »

Ubezpieczenie samochodu a zdolność kredytowa

Ubezpieczenie samochodu a zdolność kredytowa

Ocenę kredytowa jest uwzględniona w kwestiach, takich jak składki na ubezpieczenie auta. Tak, znaczenie historii kredytowej jest ważne nawet w tej kwestii. Ubezpieczyciel zazwyczaj opiera stawki punktacji ubezpieczeniowej w oparciu o te dane. Ten wynik uwzględnia twoją historię kredytową, aby przewidzieć prawdopodobieństwo twój udział w wypadku lub zgłoszenia roszczeń ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciel bada szczegółowo, jak twoja historia kredytowa może być połączona z kwestią ryzyka i potencjalnymi innymi zagrożeniami. Prawo wymaga tego samego od firm ubezpieczeniowych, w związku z czym pojawiają się mniej korzystne warunki dla konsumentów posiadających złe oceny kredytowej. Oto bliższe spojrzenie na zdolność kredytową i kwestię ubezpieczeń. Jest to ważne, aby naprawić zdolność kredytową jak najlepiej i jak najszybciej. Im wyższy wynik zdolności kredytowej a tym samym lepsza ocena kredytowa w odniesieniu do ubezpieczenia – tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz kwalifikować się do niskich składek ubezpieczeniowych. Należy pamiętać, że premia ta uwzględnia również i inne czynniki. Jeśli masz niską ocenę kredytową, masz większe szanse, że będziesz musiał zapłacić więcej za składki na ubezpieczenie samochodowe. A więc upewnij się, że robisz wszystkie wpłaty na czas. To na pewno pomoże.

Czy Narodowy Bank Polski pożycza pieniądze

Czy Narodowy Bank Polski pożycza pieniądze

Od razu musimy sobie wyjaśnić, że tak naprawdę, to NBP nie jest od pożyczania pieniędzy indywidualnemu Kowalskiemu. Bank centralny pełni zupełnie inne funkcje. Przede wszystkim do banku centralnego wpływają wszystkie dochody wypracowane przez państwo i to ten właśnie bank pokrywa wydatki państwa. Jego zadaniem jest więc czuwanie nad tym, by wszystko się równoważyło, a deficyt nie był zbyt duży. Pierwszy bank centralny powstał w Szwecji, a kilka lat później w Anglii. Banki centralne mają coś, czego nie posiadają inne, choćby najlepsze banki. Otóż mogą emitować pieniądze. Oczywiście nie może wypuszczać tyle pieniędzy, ile sobie wymyśli. Emitowanie takich pustych pieniędzy wcześniej czy później skończyłoby się katastrofą dla gospodarki państwa. Na podstawie dokładnych wyliczeń określa ile pieniędzy może wyemitować Mennica Państwowa. Bank centralny może wydać też dyspozycje niszczenia pieniędzy, które z różnych względów nie nadają się już do użytku. Zadaniem banku centralnego jest sprawowanie kontroli nad wszystkimi pozostałymi bankami w państwie. Kontroluje też rozliczenia międzybankowe, a nawet pożycza pieniądze bankom komercyjnym, które świadczą usługi osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Jeśli na rynku następują jakieś zjawiska, które grożą zachwianiem równowagi, bank centralny za pomocą różnych instrumentów, stara się ową równowagę przywrócić.

Podatki a niezapłacone faktury

Podatki a niezapłacone faktury

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z prowadzeniem ewidencji sprzedażowej przedsiębiorstwa. Taka opcja zakłada, że rozliczanie pomiędzy klientem, a dostawcą odbywać się będzie na zasadzie wystawiania faktur za towary lub usługi. Nie zawsze jest to konieczne, gdyż nie wszyscy klienci potrzebują faktury za zakupione dobra. Warto jednak pamiętać, że zdecydowana większość przedsiębiorców stosuje właśnie takie zasady rozliczania się z kontrahentami. Najczęściej proponujemy swoim klientom opcje regulowania należności w formie przelewu elektronicznego. Wiąże się to jednak z wieloma trudnościami. Obecna sytuacja gospodarcza sprawia, że wiele firm zalega z płatnościami na wiele dni. Nie są oni w stanie uregulować swoich zobowiązań. Uzyskanie wyroku sądowego i oddanie sprawy do komornika może wspomóc proces odzyskiwania długów, aczkolwiek często nie prowadzi do odzyskania swoich dochodów. Read more »

Jak narodził się bank

Jak narodził się bank

Pieniądz nie został wynaleziony tak jak inne ważne elementy życia społeczeństwa. Pojawił się w momencie, kiedy zaczęła występować nadprodukcja. Dopóki jej nie było, nie było również potrzeby istnienia pieniądza. Dopiero w momencie, kiedy rodzina, plemię, zaczęły wytwarzać więcej, niż miały potrzeb, pojawiłaś się konieczność wymiany. Najpierw był więc nowocześnie zwany barter, czyli wymieniano się oferując towar za towar. Nie do końca się to sprawdzało, wiec zaczęto poszukiwać rzeczy, które były cenne w danej społeczności, a które miały być zapłatą za dany towar. Na przestrzeni dziejów takich rzeczy było bardzo wiele. Były to na przykład skóry, zwierzęta, ozdoby, sól i wiele innych rzeczy. Później jako element wymiany pojawiły się metale szlachetne. Największym powodzeniem cieszyło się złoto, które swoją wartość ma i współcześnie. Kiedy pieniądz kruszcowy został zastąpiony przez bicie monety, nastał system monetarny. Obecnie mamy do czynienia z pieniądzem w formie monet, banknotów, pieniądza plastikowego, a obecnie coraz częściej plastikowego. Z pieniądzem nierozerwalnie związany jest bank. Pierwsze istniały w starożytnej Mezopotamii, Grecji i Rzymie. Współczesny bank swoje korzenie ma jednak w państewkach włoskich. To tam na przełomie średniowiecza i renesansu pojawiły się pierwsze banki, w formie bardzo zbliżonej do naszych instytucji bankowych.