Category: kadry i płace

Kiedy powstały banki

Kiedy powstały banki

Banki nie są bynajmniej wcale wynalazkiem współczesnym. Istniały znacznie wcześniej niż ludzie wynaleźli pieniądze. O pierwszych instytucjach, które spełniały funkcje podobne do bankowych można mówić już w XIII wieku p.n.e. Taką działalnością zajmowały się na przykład w starożytnej Mezopotamii świątynie. Również świątynie zajmowały się pożyczaniem i inwestowaniem w kulturze żydowskiej. Jednak prawdziwy bank, jak i jego nazwę, zawdzięczamy kupcom włoskim. Pamiętajmy, że w średniowieczu Włosi dużo podróżowali. Karawany kupieckie krążyły po znanych szlakach handlowych, a podróże nie były wtedy bezpieczne. Włoscy bankierzy wymyślili więc sposób, który pozwalał podróżować bez pieniędzy. Otóż w swoich kantorach przyjmowali pieniądze ewentualnie cenny kruszec, a następnie wystawiali w zamian weksel. W ten sposób weksel był dowodem na posiadanie określonego majątku, którym można się było okazać w kolejnym mieście, bez wożenia ze sobą pieniędzy. O powstaniu pierwszych banków mówi historia takich miast jak Genua, Mediolan, Wenecja. Na początku ten system bankowy był dość ułomny, bo masowo fałszowano monety. Sam system przechowywanie kruszców i pieniędzy był też dość drogi, dlatego banki, aby funkcjonować musiały korzystać z pomocy miasta. Jako pierwszy, taką gwarancję otrzymał bank w Amsterdamie.

Jeden zamiast wielu

Jeden zamiast wielu

Bardzo często zdarza się, że wzięliśmy kilka kredytów i pożyczek i niestety nie zawsze radzimy sobie z ich spłatą. Tu spłacamy kredyt hipoteczny, tam wzięliśmy pożyczkę na samochód, a po drodze zdarzyła się jeszcze pożyczka na wymarzoną rodzinną wycieczkę. I nagle stajemy przed problemem, że tych pożyczek i kredytów nie jesteśmy w stanie spłacić. Rośnie stres i poczucie zagrożenie, a sytuacja wydaje się beznadziejna. W takiej sytuacji najlepszym pomysłem wydaje się kredyt konsolidacyjny, co znaczy taki, który sumuje wszystkie wzięte przez nas kredyty i pożyczki. W sytuacji, kiedy ważny jest dla nas każdy grosz i każda złotówka, konsolidacja wyraźnie pomoże nam ograniczyć wydatki. Jedna rat na pewno będzie niższa niż te płacone oddzielnie. Poza tym nie będziemy musieli płacić za każdy rachunek. Dłuższy jest też okres kredytowania. A przecież może się zdarzyć, że poprawi się nasza sytuacja finansowa, a my będziemy mogli wcześniej spłacić zaciągnięte zobowiązania. Przy takim kredycie gwarancją dla banku staje się najczęściej posiadana przez nas nieruchomość. Tego typu kredyty można podzielić na dwa rodzaje: kredyt hipoteczny i gotówkowy. W przypadku tego pierwszego niezbędnym zabezpieczeniem staje się wspominana już wcześniej nieruchomość, W drugim przypadku takie zabezpieczenie nie jest konieczne.

Rodzaje produktów oszczędnościowych

Rodzaje produktów oszczędnościowych

Produkty oszczędnościowe to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto chce zabezpieczyć siebie i swoją przyszłość na wypadek różnorodnych zdarzeń losowych. Trudno przewidzieć, co się może w życiu zdarzyć, jakie niespodzianki na nas czekają, dobrze więc być przygotowanym na wszystkie. Oczywiście, część niespodzianek będzie jak najbardziej pozytywna, będą t ciekawe oferty, atrakcyjne propozycje. Pozostałe niespodzianki będą znacznie mniej przyjemne. Może się tu trafić pobyt w szpitalu, niezdolność do pracy czasowa lub trwała, może to też być konieczność sfinansowania różnych działań, jak operacja, studia dziecka czy dołożyć się do kredytu dziecka. Wiadomo, nie we wszystkim trzeba brać udział finansowo, ale jeżeli są takie możliwości to jak najbardziej należałoby z nich skorzystać. Dzięki temu, można natychmiastowo reagować na swą zmieniającą się sytuację życiową. Jakie zaś są możliwości oszczędzania? Oprócz typowego, do skarbonki są zasadniczo dwa style oszczędzania. Jeden z nich to oszczędności długoterminowe, takie w których drobnymi kwotami i drobnymi krokami zbliżamy się do zbudowania wielkiego kapitału. Druga droga, to inwestowanie w różnorodne produkty inwestycyjne dużych kwot. Trzeba je oczywiście najpierw posiadać, ale gdy już się ma, można je ulokować w lokatach, funduszach inwestycyjnych i innych tego typu rozwiązaniach, które pozwalają na mnożenie zainwestowanej gotówki.

Bądź generatorem przychodów!

Bądź generatorem przychodów!

Aby stać się bogatym, trzeba zmienić sposób myślenia o pieniądzach. To znaczy, że należy traktować pieniądze jak coś żywego. Jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, jesteś głównym generatorem przychodów, nie twoja praca. Jesteś szefem, a codziennie rano wstajesz, sprzedajesz siebie nie produkty. Pomyśl o tym w ten sposób. Każda złotówka to pracownik w firmie. Każdy pieniądz powinien mieć ten sam cel zarobić więcej pieniędzy. Tak więc, należy zadać sobie pytanie, ile zysku przyniesie ci twoja złotówka. Gdy dojdziesz do punktu, w którym każda złotówka jest sposobem na sprowadzenie większej ilości pieniędzy, to nie musisz już sprzedawać siebie. Twoje towary i usługi, które są obecnie miejscem twojej pracy, automatycznie generują więcej złotówek dla Ciebie. Ważne jest znaczenie budżetowania. Większość milionerów powie, że systematyczne budżetowanie odegrało kluczową rolę w ich stawaniu się milionerami. Po pierwsze, musisz ustalić, jaki dochód masz. Po drugie, ważne jest oszacowanie wszystkich kosztów. I po trzecie, odejmuj całość wydatków od dochodu. Teraz musisz zrobić tak by wydać mniej niż zarabiasz. Istnieje kaskada pozytywnych efektów, które pochodzą z tego, że wydasz mniej niż zarobisz. Tak też możesz uniknąć zadłużenia, a każdy dług, każdy kredyt jest destabilizujący, dlatego należy go uniknąć.

Kreowanie finansów międzynarodowych

Kreowanie finansów międzynarodowych

W dzisiejszym okresie wielkiej recesji wiele firm miewa spore problemy z utrzymaniem się w ogóle na rynku i niestety coraz większe jest widmo upadku całych krajów. W przypadku gospodarek kapitalistycznych społeczeństwa są natomiast całkowicie bezbronne bez wzrostu gospodarczego i długie lata recesji muszą doprowadzić do znaczącego cofnięcia się w postępie technologicznym i cywilizacyjnym oraz finansowym. Duży wpływ na taką sytuację ma także strach inwestorów, którzy boją się upadku kolejnych wielkich tego biznesu. Bezpieczne nie mogą czuć się banki, kraje demokratyczne ani nawet globalne korporacje jak Nokia, które jeszcze nie tak dawno stawiane były za wzór prowadzenia biznesu w kapitalistycznym otoczeniu. Niestety okazało się, że zaniedbania w najróżniejszych sferach zarządzania korporacją są powszechne nie w jednym kraju czy regionie, nie w jednej szkole prowadzenia interesów. Read more »

Obowiązek przedsiębiorców w stosunku do służb ochrony środowiska

Obowiązek przedsiębiorców w stosunku do służb ochrony środowiska

Prowadząc działalność gospodarczą musimy pamiętać o nałożonych prawnie obowiązkach. Nie chodzi tutaj jedynie o fakt odpowiadania przed urzędem skarbowym w zakresie podatkowym, czy instytucjami ubezpieczeniowymi w aspekcie regulowania i rozliczania składek ubezpieczeniowych. Do obowiązków przedsiębiorców należy również systematyczne i terminowe sporządzanie różnorodnych raportów, które przedstawiać mają określony problem. Jednym z takich obowiązków jest przygotowywanie sprawozdań z emisji spalin w samochodach służbowych. Niemal każdy przedsiębiorca posiada co najmniej jeden samochód służbowy, który rozliczany jest w ramach posiadanej firmy. Takie auta służą realizowaniu zadań sprzedażowych, realizowaniu potrzeb firmowych, dokonywaniu różnorodnych zakupów. Przynajmniej jeden samochód służbowy powinien pozostawać w posiadaniu firmy, bądź właściciela danego przedsiębiorstwa. Read more »

Fundusz pieniężny lepszy niż lokata?

Fundusz pieniężny lepszy niż lokata?

Fundusze inwestycyjne mają również bezpieczniejszy wariant, są to fundusze pieniężne, stanowią one idealną alternatywą dla niskiego oprocentowania lokat bankowych, gdyż inwestując w nie możemy liczyć nawet na 5 % zysk, kiedy lokata realnie przyniesie nam około 1%. Bezpieczeństwo funduszy wynika z inwestowania w krótkoterminowe papiery dłużne, czyli bony skarbowe, pieniężne, oszczędnościowe, lokaty bankowe. Ryzyko jest więc najmniejsze, tym samym są one bardzo stabilne – niezależnie od sytuacji na giełdzie można spodziewać się od 3 do 5% rocznie. Nieskomplikowane zarządzanie takimi funduszami przekłada się bezpośrednio na niskie opłaty za prowadzenie funduszu. Niewątpliwą zaletą funduszy pieniężnych w zestawieniu z lokatą jest brak ograniczenia kwotowego oraz terminowego. Oznacza to, że możemy wpłacić dowolną ilość środków i wypłacić je w odpowiednim dla siebie momencie, odbierając wypracowane zyski lub wypłacając kwotę potrzebną nam w danym momencie, nadal inwestując pozostałe środki. Mimo wielu niewątpliwych zalet funduszy pieniężnych, nie należy zapominać, że to ciągle są fundusze i również mają wady, jednak przy zachowaniu rozsądku i wyborze dobrze znanego funduszu osiągającego dobre wyniki, możemy w miarę spokojnie oczekiwać zakładanych zysków. I to w dość dużej ilości. Nic tylko korzystać.