Czym jest kredyt i jaką powinien mieć formę?

Czym jest kredyt i jaką powinien mieć formę?

Kredyt to jedna z bardziej popularnych umów o charakterze finansowych w polskiej bankowości. Bank zobowiązuje się w niej oddać do dowolnej dyspozycji kredytobiorcy określoną na papierze wartość środków pieniężnych. Natomiast kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić je w ustalonym terminie razem z odsetkami, które zostały naliczone przez upływający okres czasu. Podstawowymi cechami kredytu są: celowość, zwrotność, odpłatność, terminowość i zabezpieczenie. Umowa kredytowa powinna być zawarta bezwzględnie w formie pisemnej. Co powinna ona zawierać i precyzować? Przede wszystkim muszą w niej być dokładnie określone dane stron zawierających umowę. Kwota i waluta kredytu również koniecznie musi się w niej znaleźć, razem z zasadami i terminem spłaty. Ponadto pismo musi precyzować cel, w którym został zaciągnięty kredyt, przynajmniej w ogólny sposób. Ważnym elementem jest również wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany. Podobnie jak sposób zabezpieczenia spłaty kredytu i wysokość prowizji. Czasami zdarza się, że umowa jej nie przewiduje, jednak najczęściej prowizja pojawia się przy okazji zaciągania kredytu. Umowa powinna także określać warunki dokonywania zmian w jej treści i rozwiązywania jej. Wskazane jest ponadto umieszczenie w niej innych elementów określanych przez prawo i regulamin banku.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.