Gwarancja płynności polskich finansów

Gwarancja płynności polskich finansów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to osoba prawna powołana na mocy ustaw z dnia 14 grudnia 1994 roku. Jego misją jest możliwość działania na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Ponadto BFG dba o wzrost zaufania klientów do polskiego systemu finansowego. Instytucja zarządza gwarantowaniem depozytów w Polsce. Ustawodawca przy powołaniu Funduszy ustalił określone zasady i wkomponował je w cały segment instytucji czuwających nad bezpieczeństwem sektora finansów. Jednym z podstawowych zadań BFG jest zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Od 29 listopada 2013 roku Fundusz zajmuje się także zwrotem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w razie spełnienia warunku gwarancji wobec kasy. Jednym z zadań BFG jest także udzielanie pomocy bankom, które znajdują się w stanie niebezpieczeństwa niewypłacalności. Pomoc jest udzielana także zagrożonym kasom oszczędnościowo-kredytowym, a Fundusz dodatkowo wspiera procesy restrukturyzacyjne dotyczące tychże kas. Bankowy Fundusz Gwarancyjny gromadzi i analizuje wszelkie informacje o podmiotach objętych systemem gwarantowania. W tym zawarte jest także opracowywanie analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego i sektora kas.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.