Na czym polega nadzór bankowy?

Na czym polega nadzór bankowy?

Nad działalnością wszystkich instytucji bankowych w Polsce nadzór sprawuje bank centralny. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym depozytom i ogólnej stabilności całego sektora finansów. Kiedyś instytucją nadzoru bankowego była Komisja Nadzoru Bankowego. Jej organem wykonawczym był Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Od 1 stycznia 2008 roku kompetencje tych organów przejęła nowo powstała Komisja Nadzoru Finansowego. Zajmuje się ona realizowaniem polityki licencyjnej, regulacyjnej i kontrolno-administracyjnej. Funkcja licencyjna polega na przyznawaniu licencji na prowadzenie działalności bankowej. Obowiązuje przy tym zasada jednej licencji. Oznacza to, że bank posiadający uprawnienia wydane przez Unię Europejską może prowadzić działalność na terenie wszystkich jej krajów. Nie potrzebuje on do tego żadnych dodatkowych uprawnień. W ramach funkcji regulacyjnej powstają regulacje prawne, które gwarantują stosowanie norm bezpiecznego funkcjonowania. Dotyczą one przede wszystkim poziomu kapitału, płynności banków, jakości kredytów i pożyczek, a także tworzenia rezerw. Oczywiście wszystkie te akty muszą być dostosowane do standardów Unii Europejskiej. Funkcja kontrolna-administracyjna opiera się na analizie sektora bankowego, badaniu wpływu polityki pieniężnej i podatkowej oraz na analizie ryzyka i kontroli przestrzegania norm bezpiecznego działania.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.