Nadzór nad rynkiem finansowym

Nadzór nad rynkiem finansowym

Komisja Nadzoru Finansowego to jeden z bardzo istotnych elementów polskiego systemu bankowego. Do jej zadań należy sprawowanie nadzoru nad sektorem finansowym, a także rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. Ponadto KNF nadzoruje działalność różnych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego i sektora kas spółdzielczych. Komisja podejmuje różne aktywności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego. W jej interesie leży również rozwój tego segmentu i wzrost konkurencyjności. Wtedy klienci mają możliwość większego wyboru spośród rozmaitych ofert tej, która najlepiej im pasuje. Komisja przygotowuje projekty aktów prawnych w zakresie sprawowania nadzoru nad całym rynkiem finansowym i jego elementami. Ponadto KNF ma również obowiązek stwarzania możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami segmentu. Dotyczy to szczególnie sporów, które powstają z tytułu umowy zawartej między podmiotami pod nadzorem Komisji a odbiorcami usług przez nie świadczonych. Obecnym przewodniczącym KNF jest Andrzej Jakubiak. Funkcję jego zastępców pełnią Lesław Gajek i Wojciech Kwaśniak. Pozostali członkowie to: Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów, Jacek Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Witold Koziński – Wiceprezes NBP i Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta RP.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.