Dokumentowanie kosztów reklamowych w firmie

Dokumentowanie kosztów reklamowych w firmie

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej tworzy różnego rodzaju koszty, które trzeba dokumentować w ramach swojej księgowości. Koszty te stanowią o dochodzie firmy. Im wyższe koszty firmy, tym mniejszy dochód ona przynosi. Właściciele przedsiębiorstw nie zdają sobie sprawy z konsekwencji nieodpowiedniego dokumentowania poniesionych kosztów. Wszelkiego rodzaju faktury za artykuły biurowe, czy paliwo do samochodów służbowych nie wymagają aż takiego opisywania oraz przedstawiania dodatkowych dokumentów. Sytuacja wygląda jednak inaczej w odniesieniu do wszelkiego rodzaju wydatków, jakie ponosi się na cele reklamowe przedsiębiorstwa. Do wydatków tych można zakwalifikować koszty poniesione na wyprodukowanie różnorodnych gadżetów firmowych, czy artykułów prezentowych dla swoich klientów. Nie tylko faktura wtedy stanowi o odpowiednim zakwalifikowaniu wydatku. Konieczne jest przedstawienie zestawień poświadczających przekazanie owych wyrobów odpowiednim klientom. Niezbędne okażą się wykazy osób, które otrzymały nasz prezent, jak również kserokopie z książki nadawczej, czy dokumenty przewozowe potwierdzające wysłanie danego prezentu do klienta. Bez takiego udokumentowania wydatku urzędy skarbowe mogą zakwestionować go w ramach prowadzonej kontroli. Dokumentowanie kosztów wymaga zatem precyzji i dokładności, jeśli pragniemy uniknąć problemów z urzędnikami urzędów skarbowych.