Fundusz pieniężny lepszy niż lokata?

Fundusz pieniężny lepszy niż lokata?

Fundusze inwestycyjne mają również bezpieczniejszy wariant, są to fundusze pieniężne, stanowią one idealną alternatywą dla niskiego oprocentowania lokat bankowych, gdyż inwestując w nie możemy liczyć nawet na 5 % zysk, kiedy lokata realnie przyniesie nam około 1%. Bezpieczeństwo funduszy wynika z inwestowania w krótkoterminowe papiery dłużne, czyli bony skarbowe, pieniężne, oszczędnościowe, lokaty bankowe. Ryzyko jest więc najmniejsze, tym samym są one bardzo stabilne – niezależnie od sytuacji na giełdzie można spodziewać się od 3 do 5% rocznie. Nieskomplikowane zarządzanie takimi funduszami przekłada się bezpośrednio na niskie opłaty za prowadzenie funduszu. Niewątpliwą zaletą funduszy pieniężnych w zestawieniu z lokatą jest brak ograniczenia kwotowego oraz terminowego. Oznacza to, że możemy wpłacić dowolną ilość środków i wypłacić je w odpowiednim dla siebie momencie, odbierając wypracowane zyski lub wypłacając kwotę potrzebną nam w danym momencie, nadal inwestując pozostałe środki. Mimo wielu niewątpliwych zalet funduszy pieniężnych, nie należy zapominać, że to ciągle są fundusze i również mają wady, jednak przy zachowaniu rozsądku i wyborze dobrze znanego funduszu osiągającego dobre wyniki, możemy w miarę spokojnie oczekiwać zakładanych zysków. I to w dość dużej ilości. Nic tylko korzystać.