Giełdy wierzytelności dla przedsiębiorców

Giełdy wierzytelności dla przedsiębiorców

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, bez względu na rodzaj i sposób organizacyjny firmy, wiąże się z problemami związanymi z terminowym regulowaniem należności przez klientów. Prędzej, czy później każdy przedsiębiorca staje przed problemem odzyskania swojej wierzytelności. Problemy z płatnościami wynikają z różnorodnych przyczyn. Niejednokrotnie są to przejściowe problemy danego kontrahenta związane z ich opóźnionymi wpływami. W tym przypadku sprawa wygląda stosunkowo dobrze, gdyż wystarczy jedynie poczekać na spłatę należności. Niemniej jednak częściej zdarza się, że kontrahenci nie są w stanie spłacić swoje zobowiązania, bądź też pragną uniknąć konieczności płacenia. Wtedy konieczne staje się podjęcie określonych działań w celu odzyskania zobowiązania. Istnieją dwie drogi dochodzenia roszczenia. Można stosować drogę formalną, czyli oddać sprawę do postępowania sądowego, a po uzyskaniu prawomocnego wyroku do postępowania komorniczego. Zdecydowanie szybszą drogą jest jednak sprzedaż wierzytelności na giełdach. W ten sposób o wiele szybciej odzyskujemy swoje pieniądze i odizolowujemy się od dalszych działań windykacyjnych. Wybór drogi postępowania zależy od naszej własnej decyzji. Wszystko jednak sprowadza się do tego, czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć funkcjonowanie swojej firmy podczas oczekiwania na odzyskanie długu.