Kiedy powstały banki

Kiedy powstały banki

Banki nie są bynajmniej wcale wynalazkiem współczesnym. Istniały znacznie wcześniej niż ludzie wynaleźli pieniądze. O pierwszych instytucjach, które spełniały funkcje podobne do bankowych można mówić już w XIII wieku p.n.e. Taką działalnością zajmowały się na przykład w starożytnej Mezopotamii świątynie. Również świątynie zajmowały się pożyczaniem i inwestowaniem w kulturze żydowskiej. Jednak prawdziwy bank, jak i jego nazwę, zawdzięczamy kupcom włoskim. Pamiętajmy, że w średniowieczu Włosi dużo podróżowali. Karawany kupieckie krążyły po znanych szlakach handlowych, a podróże nie były wtedy bezpieczne. Włoscy bankierzy wymyślili więc sposób, który pozwalał podróżować bez pieniędzy. Otóż w swoich kantorach przyjmowali pieniądze ewentualnie cenny kruszec, a następnie wystawiali w zamian weksel. W ten sposób weksel był dowodem na posiadanie określonego majątku, którym można się było okazać w kolejnym mieście, bez wożenia ze sobą pieniędzy. O powstaniu pierwszych banków mówi historia takich miast jak Genua, Mediolan, Wenecja. Na początku ten system bankowy był dość ułomny, bo masowo fałszowano monety. Sam system przechowywanie kruszców i pieniędzy był też dość drogi, dlatego banki, aby funkcjonować musiały korzystać z pomocy miasta. Jako pierwszy, taką gwarancję otrzymał bank w Amsterdamie.