Kredyty w wielu rodzajach

Kredyty w wielu rodzajach

W polskiej działalności bankowej istnieje w praktyce wiele rodzajów różnorodnych kredytów. Ich klasyfikacji często dokonuje się według ściśle określonych kryteriów. Ze względu na podmiot, którego one dotyczą, wyróżnia się kredyty dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Można rzec, że w przypadku instytucji gospodarczych są one udzielane w bardziej oficjalnej i pośredniej formie. Ze względu na przedmiot wyróżnia się kredyty: konsumpcyjne, obrotowe i inwestycyjne. Różnice w okresie kredytowania przyczyniły się do wyróżnienia kredytów krótko-, średnio- i długoterminowych. Pożyczka może być udzielona przez jeden bank, jednak czasami łączy się większą ich ilość w typ konsorcjonalny. Ten rodzaj zobowiązania może zostać wypłacony w formie rachunku bieżącego lub rachunku kredytowego. Ponadto kredyty mogą operować różną walutą – na tej podstawie wyróżnia się typy złotowe i dewizowe. Sposoby przekazywania, wykorzystania i spłaty środków bywają rozmaite. Z tego powodu bank udzielają kredytów: gotówkowych, bezgotówkowych, w formie linii kredytowej, pomostowe i rolowane. Pożyczki mogą także przewidywać stałe lub zmienne raty kapitałowe oraz stałe lub zmienne oprocentowanie. Kredyty mogą być zabezpieczone osobiście, zabezpieczone rzeczowo lub niezabezpieczone. Rodzaje kredytów mają ścisły związek z procedurą ich przyznawania.