Kreowanie finansów międzynarodowych

Kreowanie finansów międzynarodowych

W dzisiejszym okresie wielkiej recesji wiele firm miewa spore problemy z utrzymaniem się w ogóle na rynku i niestety coraz większe jest widmo upadku całych krajów. W przypadku gospodarek kapitalistycznych społeczeństwa są natomiast całkowicie bezbronne bez wzrostu gospodarczego i długie lata recesji muszą doprowadzić do znaczącego cofnięcia się w postępie technologicznym i cywilizacyjnym oraz finansowym. Duży wpływ na taką sytuację ma także strach inwestorów, którzy boją się upadku kolejnych wielkich tego biznesu. Bezpieczne nie mogą czuć się banki, kraje demokratyczne ani nawet globalne korporacje jak Nokia, które jeszcze nie tak dawno stawiane były za wzór prowadzenia biznesu w kapitalistycznym otoczeniu. Niestety okazało się, że zaniedbania w najróżniejszych sferach zarządzania korporacją są powszechne nie w jednym kraju czy regionie, nie w jednej szkole prowadzenia interesów. Głównym powodem upadku kapitalistycznych systemów finansowych jest zadłużanie się tak obywateli jak i polityków, którzy zbyt chętnie sięgali do kapitału prywatnego w ramach finansowania własnych inwestycji i kluczowych strategii rozwoju. A biznes polegający na oprocentowanych pożyczkach jest stary jak świat i nie można dziwić się zamożnym elitom finansowym, że chętnie użyczyły miliardów nawet na dekady, licząc na zysk po tym czasie.