Model rynkowo zorientowany

Model rynkowo zorientowany

Systemy bankowe w Europie i na świecie mogą przybierać różne formy. W nauce o bankowości wyodrębnia się dwa podstawowe modele, według których funkcjonują instytucje finansowe. Jeden z nich to typ anglosaski, który opiera się głównie na rynkach finansowych. W praktyce wygląda to w ten sposób, że dopływ kapitału do korporacji odbywa się za pośrednictwem emisji papierów wartościowych i akcji podejmowanych na giełdzie. Bardzo istotną rolę w modelu rynkowo zorientowanym odgrywają fundusze i banki specjalne. Jakie są najważniejsze zalety takiego systemu? Na całą gospodarkę pieniężną dobrze wpływa to, że rynki akcji i obligacji odgrywają prawdziwie kluczową rolę. Ponadto model anglosaski sprzyja działaniu inwestorów instytucjonalnych i pobudza innowacje finansowe. Jednakże ten system ma również swoje wady. Oparcie finansowania podmiotów gospodarczych na anonimowym rynku papierów wartościowych nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Ponadto ten model z natury zakłada częste zmiany partnerów, co nie pozwala na rozwinięcie długoterminowej perspektywy w podejmowaniu decyzji. Transakcje ekonomiczne są w tym modelu bardzo sformalizowane. Anglosaski model bankowy reprezentują przede wszystkim dwaj zachodni imperialiści: Stany Zjednoczone i Wielka Brytania oraz państwa ściśle od nich zależne, m.in. Kanada i Australia.