Na czym polega bankowość inwestycyjna?

Na czym polega bankowość inwestycyjna?

Bankowość inwestycyjna to szerokie i trudne do jednoznacznego sprecyzowania pojęcie. Obejmuje ona przede wszystkim działania banków inwestycyjnych. Obecnie na rynku jest bardzo trudno wytyczyć jednoznaczną i zrozumiałą granicę między bankowością tradycyjną a inwestycyjną. Banki stają się coraz bardziej uniwersalne i często do swojej podstawowej oferty proponują klientowi dodatkową usługę. Jeżeli wchodzi ona w zakres bankowości inwestycyjnej, wówczas bank staje się niejako bankiem inwestycyjnym. Jednak absurdem byłoby określanie w ten sposób wszystkie instytucje, które postępują w ten sposób. Wówczas okazałoby się, że nie istnieje prawie żaden tradycyjny bank. Bank inwestycyjny to natomiast instytucja, która skupia swoje działania i wysiłki na jak najbardziej efektywnym ulokowaniu kapitału przy wykorzystaniu różnych metod, technik i instrumentów. Przez co właściwie odbywa się ten proces? Przede wszystkim za pomocą działalności na rynku kapitałowym i świadczeniu doradztwa finansowego. Ponadto także zarządzanie funduszami, pozyskiwanie kapitału, własne zaangażowanie kapitałowe oraz kreacja i obrót instrumentami zabezpieczającymi przed ryzykiem pomagają stabilnie ulokować kapitał. Działania banków inwestycyjnych to bardzo bogata i zróżnicowana oferta. Dotyczą one operacji na rynku papierów wartościowych i na rynku pieniężnym, zarządzania funduszami i doradztwa finansowego.