Na czym polega fenomen SKOK?

Na czym polega fenomen SKOK?

Wiele osób korzysta z usług SKOK-ów. Czym one właściwie są? Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe to instytucje parabankowe. W rozumieniu prawa nie działają one podstawie prawa bankowego, tylko spółdzielczego. Dzięki temu SKOK nie podlega nadzorowi i kontroli instytucji, które dyszą na karku bankom z krwi i kości. Te instytucje prowadzą działalność o charakterze non profit, która polega na udzielaniu klientom dostępu do tańszych pożyczek i kredytów. Oferta jest przede wszystkim kierowana do osób, które posiadają zbyt niskie dochody, aby ubiegać się o kredyt w banku. Ważnym elementem oferty SKOK są depozyty, których oprocentowanie w kasach jest przeważnie wyższe niż w bankach. Również pożyczki cieszą się dużą popularnością, ponieważ można łatwo je uzyskać na stosunkowo korzystnych warunkach. Ponadto w ofercie znajdują się również rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, indywidualne konta emerytalne, ubezpieczenia, ubezpieczenia funduszowe kapitałowe, fundusze inwestycyjne i karty kredytowe. W skład całego systemu kas spółdzielczych wchodzi Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK. Ten organ ubezpiecza oszczędności zgromadzone w SKOK. W przypadku upadłości kasy gwarantuje on wypłatę 100% oszczędności każdego członka SKOK do wartości 50 000 euro. Poziom gwarantowania depozytów jest bardzo podobny do tego, który zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.