Od przemysłu do usług

Od przemysłu do usług

Świat idzie co raz bardziej do przodu. Kiedyś o potędze państwa decydowała liczba pól, które nadają się do uprawy różnego rodzaju warzyw i roślin. Kto miał ziemie nazywany był właścicielem, a nawet bogaczem. Właściciel rzadko coś robił. Jedynie nadzorował i liczył pieniądze. Na jego majątek robili chłopi. W zamian za korzystanie z ziemi mogli liczyć na cześć zbiorów, którzy w głównej mierze przeznaczano na konsumpcje. Nadwyżkami handlowano. W XIX wieku doszło do rewolucji przemysłowej. Stworzono maszynę parową. Powstawały pierwsze fabryki. Pojawiała się nowa grupa społeczna- robotnicy. To oni pracowali w fabrykach. To była ciężka praca, która trwała nawet do 14 godzin dziennie. Na początku XX wieku rozpoczął się rozwijać nowy sektor – usługi. Oczywiście istniały one wcześniej. Najczęściej usługodawcami byli rzemieślnicy, którzy odpowiadali za produkcje i sprzedaż różnego rodzaju dóbr. Istniały również banki. Pożyczano między na weksle. Popularna była lichwa. Polegała ona na tym, że pożyczano pieniądze na bardzo wysoki procent. Jeśli dłużnik był nie wypłacalny wierzyciel mógł zająć jego dobra i majątek. Wraz z rozwojem w XX wieku coraz poważniejszą rolę odgrywały banki. Globalizacja połączyła usługi bankowe w jedna wielką sieć powiązań. Dlatego dzisiaj możemy mówić o światowym rynku finansowy. Firmy z pozostałych państw mogą tworzyć spółki kapitałowe w innych państwach, jeśli mają w nim filie.