Odsetki za zwłokę z księgowości firmowej

Odsetki za zwłokę z księgowości firmowej

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą opierać swoje działania na podstawie dokumentów sprzedażowych, czy różnorodnych umów. To one stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT za określone produkty, czy usługi. Wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne rozliczane są właśnie na podstawie faktur. Nie wszyscy odbiorcy jednak rzetelnie i terminowo realizują obowiązki uregulowania należności. Może to wprowadzać wiele zawirowań w bieżące funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa. Przepisy prawa pozwalają wierzycielom stosować różnorodne formy odzyskiwania swoich należności, ale także doliczać odpowiednie kwoty za opóźnienia w płatnościach. Za każdy dzień zwłoki można zatem doliczać koszty odsetek. Wysokość odsetek jest ściśle określona w przepisach ustawowych. Nie ma możliwości wprowadzania tutaj jakichkolwiek zmian. Procentowa wartość danej faktury powiększona o wysokość odsetek stanowi zatem należność dłużnika względem wierzyciela na dany dzień. Kwoty odsetek jednak są rozumiane jako dochód firmy i konieczne jest ich wykazanie w zeznaniach podatkowych. W związku z powyższym wielu przedsiębiorców nie stosuje owego środka przymusu. Wielość dokumentów, które należy dołączyć do danej, opóźnionej faktury oraz wielość działań obliczeniowych nie przekonują przeciętnych właścicieli firm. Zdecydowanie łatwiej jest po prostu odzyskać całą kwotę zawartą na fakturze, nawet z opóźnieniem.