Podział różnorodnych kredytów dla osób prywatnych

Podział różnorodnych kredytów dla osób prywatnych

Wszystkie kredyty możemy podzielić na dwie podstawowe kategorie. Są to kredyty celowe, czyli przyznawane na konkretny cel i takie bez określonego celu, które kredytobiorca bierze i może przeznaczyć na wszystko o czym zamarzy. Najczęściej bank przyznając kredyt celowy, w zabezpieczeniu ma rzecz, na którą wydatkowano kredyt. I tak, jeśli wzięliśmy kredyt samochodowy, to zabezpieczeniem dla banku jest właśnie samochód, który kupiliśmy. Jeśli nie spłacamy kredytu, bank w ostateczności może nam odebrać samochód i sprzedać, by zabezpieczyć pieniądze, które wydatkował. Innym rodzajem kredytu celowego jest kredyt hipoteczny. Jest on najczęściej udzielanym kredytem w Polsce i jednocześnie najsolidniej spłacanym. Kredytobiorca otrzymuje go pod zastaw mieszkania lub domu mieszkalnego. Okres kredytowania jest w tym przypadku bardzo długi. Może nawet dochodzić do czterdziestu lat, ale na tak długi czas kredytobiorcy niezwykle rzadko się decydują. Poza tym czas kredytowania jest w dużym stopniu uzależniony od wieku kredytobiorców. Natomiast w przypadku pożyczki hipotecznej nie musimy precyzyjnie określić jej przeznaczenia. Wartość hipoteki jest zapisana w księdze wieczystej. Często jest wykorzystywany kredyt konsolidacyjny, którego celem jest połączenie różnych kredytów w jedno. W ten sposób płacimy mniejszą ratę.