Rozwój sieci w biznesie

Rozwój sieci w biznesie

W ostatnim czasie bardzo poważnie zmienia się otoczenie biznesowe i kolosalne znaczenie dla światowych korporacji ma funkcjonowanie w otoczeniu społecznym. Działania promocyjne coraz rzadziej opierają się na reklamie telewizyjnej a coraz częściej dotykają głównie problemu sponsorowania ważnych inicjatyw społecznych, wspierania lokalnych stowarzyszeń, organizowania turniejów czy festiwali. W ten sposób marka mająca spore środki finansowe pokazuje obywatelom danego regionu zaangażowanie w ich sprawę i chęć pozytywnego wykorzystywania swoich naturalnych narzędzi do wspierania interesów najmniejszych ludzi. Nikt nie ma dzisiaj wątpliwości, że biznes może zyskać zdecydowanie więcej na pokazaniu się jako marka zaangażowana społecznie i przejmująca inicjatywę, aniżeli wydając krocie na reklamy telewizyjne z udziałem wielkich gwiazd amerykańskiego kina akcji. Coraz częściej Internet stanowi dla konsumentów danej marki mekkę, w której możliwe jest bardzo skuteczne wpływanie na długofalowe strategie swojego producenta poprzez okazywanie niezadowolenia czy bojkotowanie produktów spod danego szyldu. Wrażliwość biznesmenów na interesy społeczne rośnie w ostatnim czasie właśnie dzięki sieci a obywatele społeczeństw liberalnych coraz skuteczniej wykorzystują sieci kontaktów do wywierania wpływu na strategię korporacji.