Wielkie firmy w regionie

Wielkie firmy w regionie

W wielu państwach kapitalistycznych bardzo mocno zabiega się o zainteresowanie kapitału międzynarodowego. Wielki biznes oznacza niemal zawsze nie tylko ogromne wpływy z podatków. Największe firmy bez względu na obszar swojej działalności przyczyniają się do zmniejszenia bezrobocia. Korporacje o zasięgu międzynarodowym potrafią otwierając centrum logistyczne lub biura zarządu w nowym państwie z miejsca zatrudnić nawet ponad tysiąc osób zmieniając tym samym cały ekonomiczny system regionu. Zabieganie o wielkie inwestycje jest więc wśród polityków bardzo modne, ale nie zawsze prowadzi do racjonalnego rozwoju swojej własnej gospodarki. Wielkie firmy wprowadzają bowiem na szeroką skalę swoje własne rozwiązania biznesowe i podejście do prowadzenia działalności, korzystają z nowoczesnej technologii. Ale nie oznacza to, że dzieli się ona tymi patentami i sposobami zarządzania z biznesem lokalnym, technologie zaś zabiera z powrotem ze sobą po zakończeniu działalności na danym terenie. W ten sposób w gospodarce kraju nie pozostaje na stałe nic, z czego mogłyby korzystać późniejsze pokolenia. Istnieją jednak dobre strony pojawiania się wielkich firm, chociażby na czas określony, w niewielkich regionach. Przede wszystkim to możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, zarówno w formie stażu, jak i stałego zatrudnienia. Taki wpis w CV jest bardzo ceniony, szczególnie podczas dalszych poszukiwań pracy.