Zadania banku centralnego w Polsce

Zadania banku centralnego w Polsce

Jądro każdego systemu bankowego to bank centralny. Od jego działania i sprawności zależy funkcjonowanie całego systemu danego kraju. W Polsce ta instytucja pełni trzy podstawowe funkcje. Primo, Narodowy Bank Polski jest głównym i jedynym bankiem emisyjnym. Na podstawie Konstytucji i innych dokumentów posiada on wyłączne prawo do emitowania środków płatniczych. Reguluje on podaż pieniądza poprzez określenie wielkości jego emisji i momentu wprowadzenia do obiegu. Dodatkowo bank centralny wycofuje zużyte lub uszkodzone znaki pieniężne, które stanowią prawny środek płatniczy. Narodowy Bank Polski to również bank banków. Z tego tytułu jest on odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego polskiego systemu bankowego. Kontrolowanie działalności banków, przestrzeganie prawa, prowadzenie rachunków i organizowanie systemu rozliczeń finansowych – to jego główne zadania, które wynikają z tego tytułu. Narodowy Bank Polski jest dodatkowo jeszcze bankiem państwa. Obsługuje on polski budżet oraz prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych. W dodatku NBP realizuje zlecenia płatnicze wszelkich organizacji o charakterze państwowym. Polski bank centralny organizuje i przeprowadza przetargi na sprzedaż bonów skarbowych, wypełnia funkcje depozytowe, a także dokonuje rozliczeń.